Koncept, Planlægning & Design

Koncept, Planlægning & Design

Nye produktions- og logistikkoncepter stiller store krav til indretning af arbejdspladsen. Den globale konkurrence giver daglig udfordringer i forhold til økonomisk rentabel planlægning af manuelle arbejdsprocesser. For bott's kunder er det et krav at mestre disse udfordinger - for bott selv er det en lidenskab.

Ud fra den begejstring og passion opstår dagligt nye løsninger. Et kontinuerligt voksende fundament af brancheorienterede koncepter danner basis for nye og friske tanker og et professionelt ageren.

Derfor består en stor del af ydelsen fra bott af analyse og planlægning - i tæt sammenarbejde med kunderne. Den grafiske visualisering af tanker og idéer er af afgørende betydning i denne fase.